جیرجرک های نر صداهای جیر جیر مختلفی تولید می کنند که بر خلاف باور عموم هر صدای جیرجیری که از یک جیرجیرک میشنوید برای جفت گیری نیست. آنها هنگام مبارزه با سایر حشرات یا بعد از آن یک نوع صدا و هنگام جذب ماده ها یک نوع صدا و حتی برای جذب یک جیرجیرک ماده مخصوص که می خواهند با او جفت گیری کنند نوعی دیگری جیرجیر تولید می کنند.
درست است که جیرجیرک های نر صداهای مختلفی در موقعیت های مختلف تولید می کنند ولی بیشترین صدایی که در طول شب های تابستان از آنها می شنویم صدایی برای جذب ماده هاست.
جیرجیرک های ماده صدای آنها را از طریق پاهای جلویی(جایی که گوشهایشان قرار دارد) می شنوند و به صدایی که بیش از بقیه آنها را مجذوب خود کند واکنش نشان می دهند. اگر جیرجیرک ماده به صدای خاصی جذب شد، به سمت صدا می چرخد و اگر جیرجیرک نر به اندازه کافی نزدیک باشد واکنش او را خواهد دید. در این مرحله جیرجیرک نر بسته های کوچک اسپرم سفید رنگی تولید می کند، جیرجیرک ماده از پشت جیرجیرک نر بالا میرود و اسپرم را دریافت می کند. سپس او پایین می آید و اسپرم حدود 30 دقیقه همچنان وارد بدنش می شود.
جیرجیرک ماده می تواند به جفت گیری با سایر جیرجیرک ها ادامه دهد و اسپرم همه آنها در بدنش می مانند. بر اساس تحقیقات اخیر جیرجیرک ماده می تواند انتخاب کند که کدام اسپرم تخمهایش را بارور کند. این یک راه طبیعی برای جلوگیری از درون زایی و انتخاب مناسبترین پدر برای فرزندانش است.


تولید-مثل-جیرجیرک


ویدئوی تولید مثل جیرجیرک ها


دانلود کلیپ
زمان : 36 ثانیه